Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Lokan)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA5 - Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 29 Grajska vas - Poljane           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 9 Rakovlje Terasa 3           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 - Rakovlje zahod           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2010           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 2 – Braslovče (Irman)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26 – Gospodarska cona Trnava zahod – območje individualnih hiš           
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Braslovče           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2009           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA26 – gospodarska cona Trnava Zahod           
Sklep o dopolnitvah in spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Maglica)           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor