Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik)           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2011           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Braslovče           
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Braslovče 10. oktobra 2010           
Odlok o merilih za izdajo soglasja občinske uprave Občine Braslovče v postopkih postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s Prostorskim redom Občine Braslovče           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih raslovčah           
Obvezna razlaga Odloka o Prostorskem redu Občine Braslovče           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za OPPN Rakovlje Terasa 3 v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2010           
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Braslovče           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 17 - Parižlje Jug           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) sanacija t.i. vikend naselja v Letušu - levi breg Savinje II. faza           
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje           
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA6 – Vikend naselje Letuš – desni breg           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA11 – Braslovče (Spolenak)           
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Braslovče           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor