Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Ugotovitev o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26 – gospodarska cona Trnava zahod           
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2013           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Braslovče           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA15 – Rakovlje zahod           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2012           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Lorger)           
Statut Občine Braslovče           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 14 – Žovneško jezero           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 13 – dvorec Žovnek           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA28 – širitev Trnave (Rakun)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Acman, Pavšar)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor