Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Braslovče            
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2014           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 28 – širitev Trnava (Rakun)            
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič)            
Odlok o občinskih cestah           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 26-Šentrupert-Trnava            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2013            
Tehnični popravek Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Braslovče            
Tehnični popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Kamplin-Pentek)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt            
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Brinovec           
Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti in odsotnosti v primeru bolezni            
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec           
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2012           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje ZN »Šmatevž«           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor