Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2016           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče           
Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA28 – širitev Trnave (Rožič)           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2015           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kešpret)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Golob),           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA28 – širitev Trnave (Rožič)           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA2 – Braslovče (Šoštarič)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov Kmetija Marovt           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 10 – Rakovlje vzhod (Strnad)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA6 – območje vikend naselje Letuš – desni breg (Marko, Sešel)            
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2014           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Braslovče           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA 11 Braslovče (Brinovšek)            
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA20 - območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej)            
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega reda Občine Braslovče (US)            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor