Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju občine Braslovče           
Predlog Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2017 - 1. obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2016 - 1. obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 11- Braslovče (Brinovšek)           
Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov KMETIJA MAROVT           
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu za del območja PA 2-Braslovče (Šoštarič)           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Braslovče za leto 2014           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Braslovče           
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. - druga obravnava           
Predlog Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. - druga obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor