Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2017           
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 17 – Parižlje jug           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej)           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2016           
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Braslovče           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 28 – širitev Trnava (Rožič)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA10 – Rakovlje vzhod (Strnad)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Golob)           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Popravek Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar)           
Pravilnik o sofinanciranju programov društev           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov kmetija Brinovec           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pa 14 – Žovneško jezero           
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2015           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar)           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Globačnik)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 11-Braslovče (Brinovšek)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor