Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2017 - prva in druga obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 6 - Vikend naselje Letuš - desni breg (Kočevar)           
Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Braslovče           
Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Braslovče           
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2016           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 20 - območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej)           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 28 – širitev Trnava (Rožič)           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Golob)           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček)           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA10 – Rakovlje vzhod (Strnad)           
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Braslovče za leto 2015           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA14 - Žovneško jezero           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov - Kmetija Brinovec           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev in organizacij           
Predlog Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2016 - 2. obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2017 - 2. obravnava           
Predlog obvezne razlage Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA26 - Šentrupert-Trnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor