Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA19 – Parižlje (Šket)           
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2018           
Sklep o dopolnitvah in spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik)           
Sklep o višini subvencije cene oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda za prvo polletje leta 2017           
Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2017           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA9 – Rakovlje in Braslovče Terase 3 – zahod           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 17 – Parižlje jug           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Prislan           
Odlok o organiziranosti in delovanju občinske uprave Občine Braslovče           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Braslovče           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rojnik           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor