Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu glasovanja za Občinski svet Občine Braslovče na lokalnih volitvah 18. 11. 2018           
Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Braslovče v 2. krogu volitev 2. 12. 2018           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Vasle           
Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med občinama Braslovče in Prebold           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA9 – Rakovlje in Braslovče Terase 3 – zahod           
Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2019           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2018           
Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Braslovče           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Braslovče           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče           
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Braslovče           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Braslovče           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rojnik           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše – prestavitev kmetije Strnad           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA19-Parižlje (Šket)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše – prestavitev kmetije Strnad           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Vrečar)           
Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov športa v Občini Braslovče           
Pravilnik o dodelitvi sredstev za namene pokroviteljstva občine           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor