Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik za nabavo gasilskih vozil, ki jih sofinancira Občina Braslovče           
Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Braslovče           
Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Braslovče           
Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Braslovče za leto 2019           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik, Onič)            
Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Braslovče v letu 2019           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Male Braslovče: MB05 – 1           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o imenovanju poveljnika in namestnika poveljnika civilne zaščite Občine Braslovče ter članov štaba civilne zaščite Občine Braslovče           
Sklep o razrešitvi podžupana Občine Braslovče           
Sklep o imenovanju poveljnika in namestnika poveljnika civilne zaščite Občine Braslovče ter članov štaba civilne zaščite Občine Braslovče           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Braslovče           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2018           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Braslovče – OE Vrtec Braslovče in dodatnem znižanju plačila zaradi odsotnosti           
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2020            
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2019            
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 2 – Braslovče (Marovt-Rojšek)           
Odlok o spremembi Odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor