Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za leto 2001           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Tišina           
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Tišina           
Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Tišina in Občino Cankova ter o delitvi premoženja prejšnje Občine Cankova–Tišina na dan 31. 12. 1998           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina  za leto 1999           
Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Tišina           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Gederovci, za naselje Gederovci           
Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2000           
Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za del območja KS Tišina, za naselja Borejci, Gradišče, Rankovci, Tropovci, Vanča vas in zaselek »Romi« Vanča vas–Borejci           
Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za leto 2000           
Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 1999           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Tišina           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor