Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o komunalnih taksah v Občini Tišina           
o začasnem financiranju Občine Tišina za leto 2002           
Sklep o določitvi vednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo za leto 2002           
Akt o ustanovitvi javnega Stanovanjskega sklada Občine Tišina           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka  o proračunu Občine Tišina za leto 2001           
Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina  za leto 2000           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Murska Sobota (v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev planskih aktov) za območje Občine Tišina.           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Tišina           
Spremembe in dopolnitve odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Tišina           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tišina           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Tišina           
Sklep o načinu financiranja političnih strank  v Občini Tišina           
Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2001           
Odlok o prazniku Občine Tišina           
Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln           
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Tišina           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor