Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana Občine Tišina, 1. 12. 2002           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti v Občini Tišina, dne 10. 11. 2002           
Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta občine Tišina – pripadnika romske skupnosti,  dne 10. 11. 2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka  o proračunu Občine Tišina za leto 2002           
Sklep o načinu financiranja političnih strank  v Občini Tišina           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Posebne  občinske volilne komisije občine Tišina           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske  volilne komisije občine Tišina           
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Tišina           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov  občinskega sveta in župana Občine Tišina           
Odlok o številu članov odborov vaških skupnosti, načinu volitev in določitvi volilnih enot za volitve odborov vaških skupnosti v Občini Tišina           
Spremembe in dopolnitve statuta občine Tišina           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Tišina           
Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije občine Tišina           
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega  imenika pripadnikov romske skupnosti           
Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti  na območju Občine Tišina           
Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Tišina           
Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2001           
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Tišina           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor