Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Tišina v letu 2004           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2003           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2002           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Tišina           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina           
Sklep o ceni vode           
Sklep o namestitvi vodomerov           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina           
Sklep o soglasju o prodaji stavbnih in kmetijskih zemljišč           
Spremembe in dopolnitve odloka o komunalnih taksah v Občini Tišina           
Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in ceni stavbnega zemljišča (korist) v Občini Tišina za leto 2003           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tišina           
Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2003           
Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Tišina           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2003           
Spremembe in dopolnitve tarifnega dela k odloku o komunalnih taksah  v Občini Tišina           
Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Tišina           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Tišina           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih  sestavin planov Občine Tišina           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila  za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor