Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi KS Tišina in KS Gederovci           
Sklep o prenosu nepremičnin bivše KS Tišina in KS Gederovci na Občino Tišina           
Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2005           
Sklep o ceni vode za leto 2005           
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo za leto 2005           
Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1 za leto 2005           
Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks za leto 2005           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tišina           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Tišina v letu 2005           
Sklep o začetku uporabe digitalnega prostorskega plana Občine Tišina           
Spremembe in dopolnitve odloka o komunalnih taksah v Občini Tišina           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2004           
Spremembe in dopolnitve odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih službah           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2003           
Spremembe in dopolnitve odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Tišina           
Spremembe in dopolnitve odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Tišina           
Pravilnik za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Tišina           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Tišina           
Odlok o odprodaji občinskega nepremičnega premoženja           
Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in ceni stavbnega zemljišča (korist) v Občini Tišina za leto 2004           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor