Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks za leto 2006           
Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih, za leto 2006           
Sklep o določitvi vednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tišina v letu 2006           
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo za leto 2006           
Sklep o ceni vode za leto 2006           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov na območju Občine Tišina           
Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina           
Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1 za leto 2006           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Tišina v letu 2006           
Sklep o odprodaji stavbnih zemljišč           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2005 – II. rebalans           
Razpis predčasnih volitev v odbor vaške skupnosti Tišina           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Tišina           
Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2005           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2004           
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor