Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1           
Sklep o ceni vode           
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo           
Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks za leto 2007           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007           
Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih, za leto 2007           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2006 – rebalans II           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Tišina v letu 2007           
Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Tišina – pripadnika romske skupnosti dne 22. 10. 2006           
Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 22. oktobra 2006 v Občini Tišina           
Odlok o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina           
Program priprave lokacijskega načrta za komunalno opremo v poslovno-obrtni coni v Tišini           
Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Tišina           
Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina           
Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča            
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Tišina           
Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina           
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti           
Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Tišina           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2006           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor