Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008           
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo           
Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tišina           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2007 – II. rebalans           
Sklep o začasnem financiranja Občine Tišina za obdobje januar–marec 2008           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (uradno prečiščeno besedilo) (OGJSOT – UPB1)           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Tišina (uradno prečiščeno besedilo) (OGJSOTRav.Kom.Odpad. – UPB1)           
Pravilnik o nagradah študentom Občine Tišina (uradno prečiščeno besedilo) (PNagŠtudOT-UPB1)           
Odlok o razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov na območju Občine Tišina (uradno prečiščeno besedilo) (ORNKSOT-UPB1)           
Sklep o soglasju k odprodaji stanovanja           
Sklep v zvezi s pogodbami o pristopu h kanalizaciji           
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2007           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Tišina           
Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Tišina v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije           
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi prostorskih aktov Občine Tišina           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«           
Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor