Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1           
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo           
Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leti 2009 in 2010           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009           
Odlok o rebalansu III proračuna Občine Tišina za leto 2008           
Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2009           
Odlok o rebalansu II proračuna Občine Tišina za leto 2008           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve poslancev v državni zbor           
Sklep o višini plačila za postavljanje in najem šotora CZ Občine Tišina za leto 2008           
Sklep o soglasju k odprodaji stavbnih zemljišč           
Sklep o načinu zaračunavanja komunalnega prispevka           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2007           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji           
Sklep o obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008           
Pravilnik o sofinanciranju letnega progama ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2008           
Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor