Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč in okolice z mrliško vežo           
Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje zdravstvenega zavarovanja občanov           
Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči           
Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom           
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina           
Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2011 in 2012           
Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2011           
Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 10. in 24. oktobra 2010 v Občini Tišina za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti           
Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Tišina – pripadnika romske skupnosti, dne 10. 10. 2010           
Pravilnik o nadomestilih in nagradah delovnih teles upravnega odbora in članov drugih delovnih organov Gasilske zveze Tišina ter o povračilih           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.           
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti           
Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Tišina           
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina           
Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor