Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2012           
Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2012           
Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012           
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2012           
Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Tišina           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina           
Sklep o spremembi cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Tišina           
Odlok o rebalansu I proračuna Občine Tišina za leto 2011           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah študentom Občine Tišina           
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Tišina društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Tišina           
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Tišina           
Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina           
Poročilo o izidu naknadnih ponovnih volitev članov v odbor vaških skupnosti Borejci, Gederovci, Murski Petrovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci in Vanča vas dne 10. 4. 2011           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina           
Sklep o ceni oglasnega prostora v občinskem glasilu Novine Občine Tišina           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina           
Pravilnik o nadomestilu članom občinske volilne komisije ob izrednih volitvah           
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2010           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor