Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013           
Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2013           
Sklep o načinu izvajanja delitve in obračuna stroškov za toplotno energijo v poslovno stanovanjskem objektu, Tišina 1           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013           
Sklep o izvedbi projekta zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene vreče v letu 2013           
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013           
Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2013           
Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2013           
Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2013           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2012           
Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina           
Pravilnik o obračunavanju storitev javnega vodovoda           
Tehnični pravilnik javnega vodovoda na območju Občine Tišina           
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina           
Odlok o podelitvi priznanj Občine Tišina           
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Tišina           
Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Tišini           
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2011           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor