Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2014           
Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2014            
Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2014            
Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2014           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2013            
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči Občine Tišina ob rojstvu otroka            
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za romsko stanovanjsko naselje v enoti urejanja BO-2 v Vanča vasi            
Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca«           
Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parceli št. 980 v k.o. Borejci           
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2012           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina           
Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2013           
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tišina           
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca«           
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Tišina za obdobje 1. 4. 2013 dalje           
Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2013           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor