Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2015           
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2015            
Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2015           
Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2015           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015           
Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2015           
Razpis ponovnih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Tišina za naselja Gederovci, Rankovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci in Vanča vas           
Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina           
Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Tišina – pripadnika romske skupnosti, dne 5. 10. 2014           
Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 5. oktobra 2014 v Občini Tišina za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za lokalne volitve 2014 – volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov vaških skupnosti v Občini Tišina, ki bodo 5. oktobra 2014           
Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2014           
Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Tišina            
Sklep o določitvi rokov plačila iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina            
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina           
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti            
Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor