Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018           
Predlog Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina - II. obravnava           
Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina - II. obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2018 - I. obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina           
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina           
Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 01. 10. 2017 dalje           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2017 - III. rebalans           
Predlog Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina - I. obravnava           
Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina - I. obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina – SD OPN 1           
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina           
Predlog Odloka o javnem redu in miru na območju Občine Tišina – II. obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Tišina za leto 2016           
Predlog Letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Tišina za leto 2017           
Predlog Letnega programa športa Občine Tišina za leto 2017           
Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2017           
Predlog Odloka o javnem redu in miru na območju Občine Tišina – I. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Tišina – skrajšani postopek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor