Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2019           
Poročilo o izidu lokalnih volitev v drugem krogu glasovanja na volitvah župana v Občini Tišina dne 2. decembra 2018           
Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 18. novembra 2018 v Občini Tišina za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti           
Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Tišina – pripadnika romske skupnosti, dne 18. 11. 2018           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine v Občini Tišina           
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2018           
Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2018           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za lokalne volitve 2018 – volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov vaških skupnosti v Občini Tišina           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2018           
Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Tišina           
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč in okolice z mrliško vežo           
Sklep o odpisu terjatev do kupcev           
Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina           
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina           
Odlok o pokopališkem redu v Občini Tišina           
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor