Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oz. družinske medicine v Občini Tišina – skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2018           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2018           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Tišina – II. obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Tišina za leto 2017           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina - II. obravnava           
Predlog Letnega programa športa Občine Tišina za leto 2018           
Predlog Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Tišina - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Tišina – I. obravnava           
Predlog Letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Tišina za leto 2018           
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Tišina           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina - I. obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2018 - II. obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor