Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda           
Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 1999           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Bled, d.o.o.           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Bled           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila  Občine Bled           
Akt o preoblikovanju zavoda in pogodbo o ureditvi razmerij med ustanovitelji           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Bled, d.o.o.           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled           
Odlok o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda Direkcija za turizem Bled v lokalno turistično organizacijo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Bled           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in porostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990           
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled           
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Bled v sestavi           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor