Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu volitvev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Bled           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003           
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra           
Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2003           
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2003           
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled           
Program priprave za zazidalni načrt za območje urejanja Koritno – Polica – ZN KO – S2           
Program priprave za zazidalni načrt za območje urejanja BL – M4 – vzhodni vstop na Bled           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled – programske zasnove za Spodnje Seliše ZN BL – M4           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled – programske zasnove za Mlino – BL S 24 – ZN           
Program priprave prostorsko izvedbenega akta – zazidalni načrt Mlino – S24 ZN           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za središče Bleda – IV.           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za središče Bleda – III.           
Pravilnik o tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled           
Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2002           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 1214/3 k.o. Selo           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor