Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točk za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2005           
Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2005           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2005           
Odlok o turistični taksi v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena           
Program priprave za občinski lokacijski načrt za območje urejanja BL – M4 – Spodnje Seliše           
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Bled           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 1185/9 in 1185/10 k.o. Želeče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2004 – III           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 471/5 k.o. Zasip           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2004 – II           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled dne 3. oktobra 2004           
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled           
Sklep o razpisu naknadnega referenduma o zavrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled           
Odlok o območju predkupne pravice Občine Bled           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bled           
Odlok o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled           
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2003           
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor