Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1171/2 in 1171/3, k.o. Želeče           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 481/2, k.o. Zasip           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1391, k.o. Ribno           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 479/16, k.o. Rečica           
Obvezna razlaga (3). dela 3. točke II. poglavja Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled           
Obvezna razlaga 1. točke III. poglavja Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda           
Sklep o vrednosti točk za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2006           
Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2006 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2006           
Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Bled           
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda           
Program priprave za občinski lokacijski načrt BL-S26 Dindol           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled           
Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2005 – II           
Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Bled           
Odlok o preimenovanju ulice na območju naselja Bled           
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL – S-24 Mlino           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2005 – I           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor