Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti v Občini Bled           
Sklep o začasnem financiranju Občine Bled in Občine Gorje v obdobju januar–marec 2007           
Pororčilo o izidu volitev župana Občine Bled           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled           
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve Predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Bled in Gorje z urbanistično zasnovo Bleda           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Gorje           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Gorje           
Poročilo o izidu volitev članov Svetov Krajevnih skupnosti v Občini Bled           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bled           
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja Koritno - Polica ZN KO – S2           
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve Predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Bled in Gorje z urbanistično zasnovo Bleda           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorje           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bled           
Pravilnik o obliki in izdaji evidenčne oznake in opreme kočije in načinu izdaje dovolilnice za prevoz vozil           
Pravilnik o postavitvi naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo in odstranitev nepravilno parkiranih vozil in bivalnih priklopnikov           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2006 – I           
Sklep o razveljavitvi sklepa št.: 3505-5/2006 z dne 25. 8. 2006 o javni razgrnitvi           
Program priprave za Občinski lokacijski načrt za območje Čistilne naprave Bled – 2. faza           
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda           
Sklep o javni razgrnitvi Predloga sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BL – M4 – Spodnje Seliše           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor