Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled           
Sklep o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar–marec 2008           
Sklep o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2008 za vse tiste zavezance, katerih stavbna zemljišča so bila poškodovana v vodni ujmi dne 18. 9. 2007           
Odlok o spremembah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-S26 Dindol           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2007 – I           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za športno-rekreacijski park Bled - 1. faza           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Bled           
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Bled           
Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Lenarta v Bodeščah za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda            
Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda Zavod za kulturo Bled v plačni razred           
Odlok o predkupni pravici Občine Bled           
Sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do Čistilne naprave Bled (Uradni list RS, št. 79/04)           
Sklep o nadaljevanju postopka priprave Odloka o lokacijskem načrtu »BL-S26 Dindol«           
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu »BL – S26 Dindol«           
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, 90/98, 4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05, 33/07), ureditvena enota H – 4 (Bellevue – rezervat za dolgoročni razvoj) in ureditvena enota Z 4 (Park pod Bellevuejem)           
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2007           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor