Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2010           
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled           
Odlok o spremembah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih           
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2010           
Ugotovitvena odločba o statusu naravnega vodnega javnega dobra           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bled           
Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo)           
Statut Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo)           
Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj (MIR-1)           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled           
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2009 – rebalans 1           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Bled           
Sklep o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled           
Ugotovitvena Odločba -vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o premoženju Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bled           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor