Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2013           
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2013           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2013           
Sklep o vzpostavitvi naravnega vodnega javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled           
Odlok o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije           
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled           
Pravilnik o načinu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne infrastrukture na področju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem interesu           
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bled           
Sklep o izvzemu zemljišč parc. št. 1382/2, 1382/4, 1382/5, k.o. Ribno, iz javne rabe           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled           
Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (rebalans 2)           
Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Bled           
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega svetnika na naslednjega kandidata           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BL – S 24 Mlino           
Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled           
Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor