Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje RE - 6 (LIP Bled)           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bled           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bled           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta BL-27 Seliše na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka            
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-27 Seliše na Bledu           
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2016           
Sklep o določitvi površin, kjer se plačuje parkirnina           
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu Povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 – rebalans 2           
Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ožje središče Bleda           
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra lokalnega pomena           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bled za programsko obdobje 2015 - 2020           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ožje središče Bleda           
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled - 2           
Sklep o izbrisu grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejaja Koritno – Polica ZN KO – S2           
Odlok o poimenovanju ulice na območju naselja Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prekupni pravici Občine Bled           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor