Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2018           
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra lokalnega pomena           
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled           
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta »ožje središče Bleda«           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled – 3           
Sklep o dopolnitvi sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BL-27 Seliše na Bledu           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 2           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BL-27 Seliše na Bledu           
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 1           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Bled           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled           
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2016           
Sklep o prenehanju mandata           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec           
Odlok o poimenovanju ulic v naseljih Bled in Ribno           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor