Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2018           
Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Občini Bled           
Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled –5           
Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled           
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta BL-27 Seliše na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Sklep o prenosu premoženja v upravljanje Zavodu za kulturo Bled           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2019           
Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra lokalnega pomena           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor