Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov občine Cerklje na Gorenjskem            
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec           
Odlok o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2012           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Cerklje na Gorenjskem           
Popravek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik           
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2012           
Sklep o cenah najema Večnamenske športne dvorane, Nogometnega centra Velesovo in prostorov v Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli v Zalogu           
Sklep o spremembi sklepa o cenah pokopaliških storitev in upravljanju s pokopališči ter zakupnin za grobove           
Sklep o vrednosti gradbene cene stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2012           
Sklep o izvzemu javnega dobra           
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2012           
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Cerklje na Gorenjskem           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih območja golf Brnik           
Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p. o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d. o. o.           
Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj           
Sklep o izvzemu iz  javnega dobra           
Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu           
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem            
Poslovnik Nadzornega odbora občine Cerklje na Gorenjskem           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Občini Cerklje na Gorenjskem           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor