Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti gradbene cene stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2013            
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Cerklje na Gorenjskem            
Sklep o cenah uporabe prostorov v Petrovčevi hiši v Cerkljah na Gorenjskem            
Pravilnik o uporabi prostorov v Petrovčevi hiši v Cerkljah na Gorenjskem            
Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju občine Cerklje na Gorenjskem            
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Cerklje           
Odlok o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2013           
Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem            
Poslovnik nadzornega odbora občine Cerklje na Gorenjskem           
Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro           
Sklep o potrditev študije hidrološko – hidravlična analiza ter karte razredov poplavne nevarnosti za območje reke Reke ter območje reke Pšate na območju občine Cerklje na Gorenjskem            
Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro           
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2013            
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro           
Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro           
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2013            
Odlok o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na območju Občine Cerklje na Gorenjskem           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah v Občini Cerklje na Gorenjskem           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor