Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Cerklje na Gorenjskem -spremembe št. 3 (krajše: SD OPN – št. 3)            
Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra           
Sklep o vrednosti gradbene cene stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v občini Cerklje na Gorenjskem v letu 2016           
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«           
Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki           
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec           
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službozbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice            
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občinCerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice            
Odlok o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Cerklje na Gorenjskem- spremembe št. 2 (krajše: SD OPN – št. 2)           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na gorenjskem –spremembe št. 1 (krajše: SD OPN – št. 1)            
Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra           
Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro           
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2015           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008–2013 in bo zgrajena v obdobju2014–2015 v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno prečiščeno besedilo UPB - 1)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008–2013 in bo zgrajena v obdobju 2014–2015 v občini Cerklje na Gorenjskem           
Odlok o spremembah proračuna občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015           
Sklep o spremembi Sklepa o cenah najema Večnamenske športne dvorane, Nogometnega centra Velesovo in prostorov v Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli v Zalogu           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor