Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Brezovci (Murska Sobota)           
Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zenkovci (Murska Sobota)           
Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bodonci (Murska Sobota)           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Bogojina naselje Filovci (Murska Sobota)           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Bogojina naselje Bukovnica (Murska Sobota)           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci           
Sklep o razporeditvi finančnih intervencij za pospeševanje in razvoj živinorejske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 1995           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Mačkovci           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Bogojina, za vas Bukovnica           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Bogojina, za vas Filovci           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Brezovci           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zenkovci           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bodonci           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Mačkovci, ki jo sestavljajo vasi: Dankovci, Kuštanovci, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci in Prosečka vas           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o sofinanciranju obnove javnih površin v mestu Murska Sobota           
Sklep o uvedbi finančnih intervencij za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 1995           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor