Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep, da je Državni zbor Republike Slovenije potrdil poslanski mandat Andreju Gerenčerju           
Statutarni sklep, da ne glede na določilo 35. člena statuta Mestne občine Murska Sobota, do izvolitve župana Mestne občine Murska Sobota, začasno opravlja neprofesionalno funkcijo župana Andrej Gerenčer           
Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota v prvem polletju 1997           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1996           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krog, za naselje Krog in Satahovci, ki je bil dne 20. 10. 1996           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krog, za naselji Krog in Satahovci           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Murska Sobota           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Murska Sobota           
Sklep o višini mesečnih dovolilnic za parkiranje na urejenih parkirnih prostorih, za katere se pobira parkirnina (Murska Sobota)           
Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krog, za naselji Krog in Stahovci           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za zaselek Pušča           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda razvojni center za pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Otovci v KS Mačkovci           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne           
Poročilo o izidu volitev članov svetov mestnih četrti Murska Sobota na volitvah           
Sklep o vrednosti točke za parkiranje na urejenih parkirnih prostorih in višini najemnine na rezerviranih parkirnih prostorih za leto 1996           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor