Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2000           
Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar-marec 2000           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Murska Sobota           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem           
Spremembe in dopolnitve statuta Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico           
Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota            
Odlok o javni službi pomoč družini na domu in merilih za določanje plačil storitev           
Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1999           
Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles mestnega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Mestni občini Murska Sobota           
Odredba o razporeditvi delovnega časa v Mestni upravi mestne občine Murska Sobota           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije           
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za čistilno napravo Bakovci           
Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Černelavci-Veščica           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje obrtna cona Murska Sobota – sever v Murski Soboti           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico           
Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Mestne občine Murska Sobota           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor