Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2002           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar-februar 2002           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta            
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o.           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298 - Lendavska ulica) z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti           
Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti           
Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota           
Sklep o povišanju cen najemnin za grobne prostore           
Sklep o povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota           
Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Murska Sobota           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota           
Sklep o vknjižbi lastninske pravice na zemljiščih           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota za leto 2001           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Murska Sobota           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor