Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitev, da je mandat člana Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije - LDS v 1. volilni enoti           
Sklep o povišanju cen najemnin za grobne prostore           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2003           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2002           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar-marec 2003           
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota           
Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota - predstavnika romske skupnosti           
Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota           
Poročilo o izidu volitev župana Mestne občine Murska Sobota           
Program priprave izdelave prostorske dokumentacije (ZN) za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Št. Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti           
Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota           
Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Murska Sobota           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o razpisu o uvedbi ukrepov za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2002           
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in meril za odmero komunalnega prispevka na območju mesta Murska Sobota           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor