Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Program priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar-marec 2004           
Cenik storitev oskrbe s pitno vodo           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za trgovsko obrtno cono Rakičan           
Program priprave izdelave lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti           
Program priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska sever v Murski Soboti           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VRTEC Murska Sobota           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osrednje splošne knjižnice Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 1990, na območju Mestne občine Murska Sobota, za območje Rimska Čarda           
Program priprave izdelave lokacijskega načrta (ln) za trgovsko obrtno cono Rakičan           
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine           
Odlok o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah 5033/2 in 5051/4 k.o. Murska Sobota           
Sklep o določitvi in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev vključenih v socialno varstvene zavode           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor