Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu »VRTEC« Murska Sobota za leto 2010           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2010           
Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska–sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)           
Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do enkratne občinske socialne pomoči na Center za socialno delo Murska Sobota           
Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2010           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Pravilnik o načinu oddajanja večnamenskih športnih dvoran, telovadnic in zunanjih športnih površin v Mestni občini Murska Sobota v uporabo           
Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2009           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti           
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota            
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota           
Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota           
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »za vaškim domom« v Bakovcih           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor