Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odredba o poslovnem času in uradnih urah Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2015           
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja parkirnine na javnem parkirišču pri bolnišnici v Rakičanu           
Odlok o spremembi Odloka o drugem rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014           
Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2015           
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana mestnega sveta na naslednjega kandidata           
Poročilo o izidu volitev članov sveta Mestne četrti Partizan v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah dne 19. oktobra 2014           
Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt)           
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah, dne 5. oktobra 2014           
Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti           
Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota           
Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Pravila za izrabo časopisnega prostora v glasilu »Soboške novine« za predstavitev kandidatov in kandidatnih list političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov za lokalne volitve 2014           
Odlok o drugem rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor